Tag: love song

Yêu Nhau Nửa Ngày by Phan Mạnh Quỳnh

Resources

Song and Lyrics

Lyrics

Verse One

Vietnamese Lyrics English Lyrics
Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì. Others can’t know how to love each other.
Còn nơi đây anh với em lắm lúc phải nghĩ There’s still a place when I’m with you I often think
Chẳng bao lâu sau chút ít những câu ngọt ngào Shortly after a few sweet words
Là cãi vã to tiếng như chưa yêu ngày nào We argue as if we never loved each other
Giận thương như nắng mưa thấy sao vội vàng Anger and love like sunshine and rain, see how quickly the sky clears1
Rồi đổ lỗi mấy lý do đôi khi chẳng đáng Then we double all the reasons for blame when they don’t matter
Chuyện hai ta vẫn cứ đều đều lặp lại This story of two people continues to repeat
Vậy nên anh tính ra yêu nhau nửa ngày That’s why I think we love each other half a day
Ta hay chọn lặng im chờ mọi chuyện nhẹ nhàng qua We2 tend to choose silence while waiting for everything to get easier
Nhưng chỉ buồn lâu thêm, thôi cứ nghĩ gì nói ra But we only become sadder. Enough, just think of something to say

Chorus

Vietnamese Lyrics English Lyrics
Vì tình yêu đôi lứa đam mê vẫn rơi lệ Because love is indulgent3 yet still causes tears (?)
Và ta cứ hứa thôi gây nhau nhưng chẳng thể And we4 keep promising to stop arguing but never do
Còn bao lâu nữa mới chấm dứt những lúc ta nặng lời. How much longer can we keep breaking up until we start cursing at each other
Cứ mãi giận hờn mình đánh mất nửa đời. We lose half our lives to being always angry and resentful.
Hoặc vì yêu nên thế những suy nghĩ đôi khi quá xa Or because love should sometime replace thinking when we’re really far apart
Gặp nhau đâu dễ, duyên đôi ta như phép lạ Meeting each other at the beginning is easy, our charming relationship is like a miracle
Dành thêm chút nữa quan tâm, hy sinh ta thấy thảnh thơi Take a little more interest/care, our sacrifices will lead to good times(?)
Biết đâu mình còn phải yêu nhau một đời. Maybe we still need to love each other for one lifetime.

Verse 2

Will I will know many of your fears

Vietnamese Lyrics English Lyrics
Chỉ khi nói hết khúc mắc bấy lâu tồn tại Only when we5 say all the difficult things that have existed for so long
Thì anh mới biết lắm thứ trong em sợ hãi Then I will know many of the things in you I fear (?)
Và em cũng biết khổ tâm anh mang là gì And you’ll also know all the heart-ache I carry
Để ta thôi không thở than thôi không lầm lì. Let’s stop groaning and being silent
Bên nhau ngày tháng qua, nhiều gập ghềnh nhiều dịu êm Near each other for such a long time, lots of bumps and lots of softness
Sau mọi chuyện chúng ta chưa xa nhau thật khó tin After everything it’s hard to believe that we’re still not far apart

Break

Vietnamese Lyrics English Lyrics
Khi ta còn yêu cuộc sống như thêm màu When we’re still in love, life seems to have more color
Mong bước cùng em dù có đi đến đâu Hopeful steps in tune with yours wherever you go (?)
Xin quên buồn lo và những khi âu sầu, mình vui như ngày đầu Please forget about your worries and sorry, we’ll be happy like on the first day

Notes

    1. “vội vàng” literally means “quickly yellows” but I think it sounds better to say “the sky clears”
    2. “ta” can either mean “I/me/my” or “we/our/us”. I’m choosing to use the plural form because there are parts when he refers to himself as “anh” so I think if he wanted to refer to just himself, he would use “anh” instead of “ta”.
    3. No idea how to translate “đôi lứa đam mê”
    4. Same as note #2
    5. The singer doesn’t mention who should speak but I’m going to guess it’s both of them

Other Notes

The name of the song translates to “Love Each Other For Half a Day”.  I chose this song because at the time I chose it, it was the number one Vietnamese song on nhaccuatui.com and I liked how it sounded.  The song reminds me of the easy-listening English songs like Jason Mraz.

I also changed how I translated the lyrics based off some feedback I received from the old format.  Hopefully that makes reading the lyrics a lot easier.

Advertisements